Beyoğlu Kültür Yolu Işık Sergisi

Beyoğlu Kültür Yolu Işık Sergisi

Serginin küratörü Erdem Akan “ İstanbul’un en kalabalık ve insanların belki de ezbere bildikleri bu yürüme yolunda,  sanatçıların yerleştirmeleri yeni bir farkındalık getirecek. İnanıyorum ki ışık tasarımı/yerleştirmeleri izleyiciler ile doğal olarak bağ kuracak ve içinde bulunduğumuz ‘zamanlarda’ ihtiyaç duyduğumuz pozitif ve çağdaş ışığı getirecek” diyerek tanımladığı bu ışık yolu tasarım sergisi Gezi parkından Galataport’a kadar istiklal caddesi hattı üzerinde 14 sanatçının ışık tasarımı/yerleştirmesini kapsıyor. Sanatçıların tamamının kadın olması ve sanat, tasarım mimarlık gibi farklı alanlardan geliyor olmaları sergide, aydınlığa, karanlığa, ışıkta görünür kılınan renk, form gibi kavramlara, birlikteliğe, farklılıklara toleransa dikkat çekiyor. Bu sergilerin tasarım aşamasından konumlandırılmasına, prodüksiyonundan sergilenmesine kadar içinde olmak bizim için de çok özeldi